Depression

Hvad er depression?

Depression er en sindslidelse, der ikke skyldes dovenskab, personlig svaghed eller mangel på evne til at tage sig sammen. Tilstanden er karakteriseret ved reduceret stemningsleje, nedsat lyst og interesse og øget træthed, som ikke skyldes en naturlig sorgreaktion, og som vedvarer i mere end to uger. Andre symptomer kan være skyldfølelse eller dårlig samvittighed, tanker om mindreværd eller nedsat selvtillid, selvmordstanker, koncentrationsproblemer, psykomotoriske forstyrrelser (rastløshed, uro, hæmning eller langsommelighed i for eksempel gestik og tale), søvnforstyrrelser, nedsat appetit, vægttab eller nedsat sexlyst.

Når man er deprimeret, ændres den måde man tænker på, og de negative tanker får meget mere plads. Ofte har mennesker med depression negative tanker om sig selv, verden og fremtiden. At udføre hverdagsopgaver opleves som en kamp. Nogle tænker også på at tage sit eget liv, hvis depressionen er meget alvorlig.

Man adskiller mild, moderat og alvorlig depression ud fra antallet af symptomer og deres alvorlighed.

Depressioner udløses ofte af belastende omstændigheder, såsom at man mister sit job, bliver skilt, eller hvis nogen man holder af dør. Generelt kan man sige, at alle større negative livshændelser kan være med til at gøre mennesker sårbare over for depression. Men selv om vanskelige omstændigheder er en del af de fleste menneskers liv, bliver mange alligevel ikke deprimerede. Omvendt bliver mange deprimerede uden nogen tydelig årsag, hvilket betyder, at mange faktorer spiller ind. Man ved i dag, at også vores gener, opvæksten, fysiske sygdomme og andre legemlige påvirkninger er med til at disponere individer for at blive ramt af en depression.

Man ved også, at nogle specifikke situationer, som de fleste af os bliver udsat for, kan gøre os særligt udsatte for at udvikle depressioner, såsom mørke vintre og fødsler.