Misbrugsbehandlingen

Alkoholproblemer kan ramme alle mennesker. Gennem samtaler med mig vil du få personlige redskaber til at håndtere problemstillinger i hverdagen uden brug af alkohol.

Behandlingen vil hjælpe dig til at øge din opmærksomhed omkring, hvordan din måde at tænke og handle på kan være medvirkende til at fastholde dig et alkoholmisbrug.

Motiverende Samtaler

Misbrugsproblemer er ofte forbundet med ambivalens, skyld og skamfølelse hos den der misbruger. Det kan derfor være svært at erkende, at forbruget er ude af kontrol. Ofte vil den der misbruger have gode undskyldninger for at gøre det.

Motiverende samtaler er afklarende enesamtaler med mig. Motiverende samtaler kan støtte dig som er i tvivl eller som har svært ved at erkende, at du har misbrugsproblemer.

Motiverende samtaler kan hjælpe dig med at træffe beslutning om enten at nedsætte dit forbrug eller søge behandling.

Hvis du kan genkende nogle af de nævnte situationer herunder er misbrugsbehandling måske noget for dig.

  • Overvejer du at tage en pause fra alkohol?
  • Søger du tit undskyldninger for at drikke?
  • Har du haft sygedage, fordi du har haft ”tømmermænd”?
  • Er dine omgivelser begyndt at påtale dit alkoholforbrug?
  • Ønsker du hjælp til at komme ud af et alkoholmisbrug?

Er du bekymret for et menneske tæt på dig som har et misbrug af stoffer eller alkohol?

Næsten hver anden dansker har alkoholproblemer tæt inde på livet, det kan være i omgangskredsen eller blandt de nærmeste, fx hos partneren.

Det kan være vanskeligt at opdage og erkende, at et alkoholforbrug er på vej ud af kontrol, fordi forbruget ofte vil være skjult i selskabelighed, hygge og afslapning.

Det er krævende at være tæt på et menneske, der er afhængig. Som pårørende har du brug for støtte og forståelse for at bearbejde din afmagt og fortvivlelse.

Måske kan du genkende nogle af følgende udsagn:

  • Tilsidesætter du dine egne behov til fordel for andre.
  • Undertrykker du dine følelser og oplevelser for at undgå konflikter.
  • Har du svært ved at sætte grænser og overholde dem.

Hvis du, som er pårørende, beslutter dig for hvad du selv vil med dit liv, kan sidegevinsten være at dine nærmeste ændrer sig.

Pårørende til mennesker med afhængighed udvikler ofte metoder for at kunne overleve og udholde den smerte, som de påføres via den afhængiges måde at leve sit liv på. Metoder til overlevelse, der ofte er med til at forlænge smerten for begge parter.