Stress

Hvad er stress?

Stress er et begreb, der gennem de sidste årtier er blevet brugt mere og mere bredt i daglig tale og i medierne. Særligt bruges begrebet som synonym for at have meget travlt, måske endda bare travlt, og for sygdom. Men stress er ikke en sygdom i sig selv. Stress er en fysisk tilstand, der, over en længere periode, kan bevirke forskellige sygdomme.

Stress: Vores alarmberedskab
Stressreaktionen, der udløses, er kroppens eget alarmberedskab. Kroppen sætter alarmen i gang, når vi kommer i udfordrende situationer, der kræver vores tid, energi og opmærksomhed hele tiden – det kan for eksempel være når der sker noget uventet, vi skal tages os af med det samme, hvis vi er til eksamen, eller hvis vi har rigtigt meget arbejde over ende ikke fejler noget.

Det er vigtigt at skelne mellem to former for stress: Den kortvarige og den langvarige stress.

Kortvarig stress er en normal, sund og gavnlig reaktion

Fornemmelsen af kroppens alarmberedskab kan være ubehagelig, men alarmreaktionen er helt normal. Den kortvarige fysiske stressreaktion hjælper, når vi står overfor en udfordring, fordi den bevirker, at vores sanser bliver skærpet, således at vi kan være effektive. Vi kan mærke det ved, at vores hjerte slår hurtigt, vi begynder måske at svede, og vi bliver fokuserede på den udfordring, vi står overfor. Får vi løst udfordringen, der stresser os, eller har vi en forventning om, at vi kan løse den, falder kroppens alarmberedskab hurtigt igen. Det er nødvendigt for os, at kunne reagere hurtigt i pressede situationer, og stressreaktionen er derfor sund.

Langvarig stress er skadeligt

Vedvarende, langvarig stress opstår, når de situationer og begivenheder, der sætter vores krop i alarmberedskab og derved stresser os, ikke forsvinder, og således forhindrer kroppen i at slappe af i uger, måneder og måske endda år. Hvis kroppen igennem længere tid konstant er i beredskab, vil den ligeledes gennem længere tid producerer store mængder adrenalin og kortisol. En sådan tilstand vil næsten altid være skadelig for os, fordi vores krop ikke er skabt til konstant at være i beredskab i længere perioder ad gangen. For at kunne være i alarmberedskab undertrykker kroppen eksempelvis vores behov for mad eller søvn, hvilket går ud over vores velbefindende – men også vores helbred.

De hyppigst forekommende sygdomme som følge af længerevarende eller gentagne stressperioder er depression, angst, udbrændthed og hjerte-kar-sygdomme.

Symptomer på stress

Hvis du har flere af disse symptomer igennem længere tid, kan det være tegn på, at du oplever langvarig, og derved potentielt skadelig, stress.

Fysiske tegn på stress:

Hjertebanken
Hovedpine
Svedeture
Indre uro
Mavesmerter
Appetitløshed
Hyppige infektioner
Forværring af kronisk sygdom som fx psoriasis og sukkersyge

Psykiske tegn på stress:

Ulyst
Træthed
Hukommelsesbesvær
Koncentrationsbesvær
Rastløshed
Nedsat humør

Adfærdsmæssige tegn på stress:

Søvnproblemer
Mangel på engagement
Aggressivitet
Irritabilitet
Ubeslutsomhed
Øget brug af stimulanser som fx kaffe, cigaretter og alkoe ikke fejler noget.