Nada akupunktur

NADA-modellen

NADA-modellen har vist sig virkningsfuld ved stress, angst, søvn problematikker, indre og ydre uro samt afhængighed.

Metoden har indflydelse på bl.a.

 • Indre kontrol
 • Søvnløshed
 • At kunne sætte ord på følelser
 • Aggression
 • Fysisk og psykisk uro
 • Akut krise
 • Angst
 • Stress
 • At fremme recovery
 • At forebygge recidiv
 • Abstinenser

Hvordan fungerer NADA?

NADA er både en standardteknik til såvel akutte symptomer som recovery og udvikling på sigt.

Idéen bag NADA-modellen er dog først og fremmest at fremme recovery og understøtte terapeutisk arbejde og indsigt.

Psykiatri, misbrug og kriser er særdeles komplicerede områder med stor grad af overlapning. Der er sjældent enkle virkningsfulde behandlingsforslag. Og aldrig behandlingsmetoder, som kan stå alene, da der bag en given diagnose ligger adskillige komplekse forhold af bl.a. sociale-, biokemiske-, emotionelle- og personlige dimensioner.

NADA-metoden er derfor heller ikke behandlingen i sig selv. NADA-metoden er et link mellem de terapeutiske og medicinske metoder, som i sig selv desuden har en velbeskrevet terapeutisk og biokemisk virkning.

 • NADA-akupunktur er et standardiseret øreakupunktur-program, som består af fem kinesiske ørepunkter i samspil med en strategi eller anden behandling.
 • NADA fungerer udmærket sammen med medicinsk og terapeutisk behandling.
 • Metoden betragtes som bivirkningsfri.
 • NADA-behandling er tænkt både som en hjælp ved psykiske problemer som angst, søvnforstyrrelser, aggressioner, stress samt ved abstinensbehandling.
 • NADA-metoden er især beregnet til at fungere i et samspil med anden behandling. Selvom metoden kan bruges ved f.eks. akut angst eller uro, virker NADA-behandling bedst over et længere tidsrum sammen med andre metoder som f.eks. psykologisk bistand eller recovery-arbejde.
 • Resultaterne af NADA skal derfor først og fremmest måles på de fremskridt klienten gør over tid. Og ikke kun på den stress-lindrende virkning, som de fleste oplever, medens man sidder med nålene.
 • NADA-modellen skal ses som en metode, som gør anden behandling bedre.