Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en samtaleterapi, hvor terapeut og klient arbejder sammen om at skabe forandringer i klientens tilværelse og oplevelsesverden. Den kognitive tilgang fokuserer på tankerne – og kun nogle gange på deres ophav. I den kognitive terapi fokuseres der på, hvad man tænker i bestemte situationer – gerne de situationer, som er vanskelige eller problemfyldte. Den grundlæggende tankegang er, at vores tænkning ofte styrer vores følelser og handlinger, og at vi ved at lære, hvordan vi tænker og måske hvorfor, kan ændre på det, som vi har det svært med – hvad det end må være. I terapien forsøger man ikke at få adgang til ubevidste lag af bevidstheden, men arbejder med det, der er tilgængeligt for bevidstheden hér og nu.

Terapien virker ved at der i samtalerne arbejdes med sammenhænge mellem tanker, følelser og handlinger hos den, der oplever problemer i form af psykiske vanskeligheder, specifikke lidelser eller problemer i samværet med andre. Det kan være svært at formulere, hvad man egentlig tænker, men det kan være en stor del af løsningen at finde ud af det. Især hvis man finder ud af, at man tænker nogle bestemte ting i bestemte sammenhænge. Man vil forsøge at finde ud af, hvad der ligger bag denne tænkning – er der et bestemt mønster, nogle bestemte temaer, der går igen?

I kognitiv terapi antages det at vi rummer visse grundlæggende skemaer (grundsyn), som styrer vores tænkning. Skemaerne kan aktiveres i bestemte situationer eller relationer, og når det sker, bliver vores tænkning automatisk. Det er den automatik, man i terapien forsøger at modarbejde, så vi bliver i stand til at møde svære situationer uden at blive fanget af tanker, der forhindrer os i at fungere optimalt.

Ofte anvendes der i kognitiv terapi forskellige former for hjemmearbejde mellem sessionerne, f.eks. udfyldelse af aktivitetsskema eller registreringer af vanskelige situationer.

Formålet med hjemmearbejdet er dels at lære hvor vanskelighederne opstår, dels at opøve nye handlemuligheder i ellers fastlåste eller ubehagelige situationer.

Fokus er på nutid og fremtid og der arbejdes med oplevelserne af sig selv, af andre og af omverdenen.

Kognitiv terapi foregår altid som et samarbejde mellem klient og terapeut , hvor udgangspunktet for terapien altid er den enkelte persons livshistorie, baggrund og omstændigheder.

De centrale mål med terapien er at skabe viden, indsigt og nye færdigheder.

Kognitiv terapi er korttidsterapi. Et forløb varer typisk mellem 6-15 timer.