Supervision

Formålet med supervision er at give en medarbejder/medarbejdergruppe støtte og inspiration til konkrete udfordringer på arbejdet ved at fordybe sig i og reflektere over deres daglige praksis.

Fordybelse i faglige temaer vil sætte fokus på generel læring for den enkelte medarbejder og for gruppen som helhed idet medarbejderen/medarbejdergruppen får mulighed for at undersøge og blive mere bevidste om nye perspektiver og veje at gå i deres arbejde.

Supervision virker desuden stressforebyggende, og kan medvirke til at en arbejdsplads undgår de lange sygemeldinger relateret til dette.

Jeg er uddannet af underviser, Pernille Brok, der blandt andet har designet Metropols uddannelse som supervisor. Den supervisionsmetode jeg anvende er, individuel supervision i gruppe, hvilke betyder, at der tages udgangspunkt i den enkelte persons forståelsesramme, og at den resterende gruppe (teamet) inddrages undervejs i supervisionsprocessen.