Tilgiv og kom videre

 

imagesNelson Mandela er een af de mennesker jeg beundre mest og har den dybeste respekt for. Han formåede, på trods af uretfærdighed og frihedsberøvelse at tilgive. Nedenstående er et af mine ynglings citater af Nelson Mandela:

“As I walked out the door toward the
gate that would lead to my freedom,
I knew if I didn´t leave my bitterness and
hatred behind, I´d still be in prison”.

 

Tilgiv – det hjælper faktisk
Når du tilgiver dig selv og andre, kan du slippe vrede, nag og forbitrelse, så du får fred og kan komme videre i dit liv.
De fleste af os prøver på et tidspunkt i livet at føle os virkelig svigtet af et andet menneske. Når det sker, er det sidste, vi har lyst til, at tilgive. Forståeligt nok, tænker vi mere på hævn og at gøre den anden ondt. Men prisen er høj.

For når vi bærer nag og holder fast i vreden, hadet og bitterheden, forgifter vi os selv.
Alle de negative tanker skaber destruktive følelser, som ødelægger vores liv. Vi hænger fast i fortiden og har svært ved at komme videre med alt det, vi gerne vil. Som om det ikke var nok, så viser amerikanske studier, at vi i værste fald også risikerer at betale en høj pris i forhold til vores helbred.

Tilgivelse er noget vi gør for os selv. Vi gør det ikke for den andens skyld, men for vores egen, så vi kan leve i flow, kærlighed og glæde.
– Tilgivelse er ikke at glemme det, der er gjort mod dig, at se igennem fingre med det eller bare undskylde det. Det ville være en benægtelse og en bagatellisering. Tilgivelse er at sætte dig selv fri.

– Når du tilgiver, sætter du dig selv fri og får adgang til lykken, fordi du ikke længere er bundet af de smertefulde følelser. Følelser, som fylder dig og giver den anden magt over dig. Det nytter ikke noget, at du tror, du kan ramme den anden med din vrede. Måske ved den anden slet ikke, hvordan du har det. Så tilgivelse er at give slip på destruktive følelser som vrede, had og bitterhed mod et andet menneske, som du bærer rundt på.

Højt eller ej
”Jeg kan ikke sige til ham, at han er tilgivet.”
Hvis du gerne vil sætte dig selv fri ved at tilgive noget, en anden har gjort imod dig, men du absolut ikke har lyst til at sige det højt til personen, så er den gode nyhed, at det behøver du heller ikke.

Processen virker alligevel. Det vigtige er, at du får tilgivet inde i dig selv, så du kan komme videre med dit liv.
– Der er ingen grund til at kontakte den anden, medmindre du har behov for det. Du kan tilgive i din sjæl og i dit hjerte, så du kommer videre, og så må den anden riste eller være ligeglad. Måske synes vedkommende i virkeligheden slet ikke, at han har brug for din tilgivelse, siger hun.

Der kan dog være en ret stor gevinst i at sige det højt. Så har du lyst til at gå skridtet videre og sige det, så gør det.
– Det er en flot handling, fordi du viser storhed, når du tilgiver et andet menneske. Og det giver dig dyb selvrespekt og større selvværd. Den, du tilgiver, vil også opleve, at du er stor i din adfærd, og det skaber læring hos det andet menneske.

Tilgiv dig selv
Nogle gange er det os selv, vi skal tilgive. Måske for ting vi har gjort og sagt – eller for ting vi har undladt at gøre og sige. Det kan være jobbet, vi ikke turde sige ja til, kærligheden vi stak af fra, veninden vi svigtede, eller andres handlinger vi ikke reagerede på.
– Vi er oftest vores egen hårdeste dommer, så for mange er det lettere at tilgive andre, end det er at tilgive sig selv.

Når vi har brug for at tilgive os selv, sidder vi fast i den samme negative og forgiftende indre dialog, som når vi har brug for at tilgive folk omkring os.
– Det er næsten endnu vigtigere at få gjort noget ved, fordi du er fanget i dig selv – følelserne kan simpelthen æde dig op indefra, fordi vreden, hadet og bitterheden er rettet mod dig selv.

Fred og lykke
Den ultimative gave i tilgivelsen er fred med os selv og andre. For når du tilgiver, er du i stand til at acceptere tingene, som de er og var. Og når vi ikke længere slæber rundt på en masse negative følelser og lever i usunde mønstre, kan vi endelig slutte fred med os selv og i sidste ende få adgang til lykken.

– Du får overskud og kan være noget for andre. En renere kærlighed vil åbne sig for dig, som du selv og andre får glæde af, fordi du kan være mere helhjertet i dine nære relationer. Du vil også få flowet tilbage i dit liv, fordi du genskaber troen på dig selv, dine muligheder og din tillid til livet og andre mennesker.

Vejen til tilgivelse

Skriv et brev – og brænd det
Skriv et brev til den, der har krænket dig. Udtryk klart og ærligt, hvad du føler, og hvorfor personens adfærd sårede dig og gjorde dig vred. Afslut med det klare budskab, at du har tilgivet. Derefter enten brænder du eller begravet brevet sammen med din bitterhed og vrede.
Inden du skriver, kan det være en god ide at gå en tur, imens du tænker over brevet på en konstruktiv måde.

Øv dig med de små krænkelser
For at blive i stand til at tilgive alvorlige krænkelser kan du med fordel øve dig i at tilgive de små og lette. Tilgiv øjeblikkeligt de små fejl, du bliver udsat for af fremmede – en ubehøvlet ekspedient, en fræk medtrafikant, en tandlæge, der lader dig vente i en evighed …

Rens dine tanker
Brug et par minutter hver dag på at rense dine tanker for små krænkende kommentarer, ubetænksomheder, skuffede forventninger og så videre fra din dag. Så forhindrer du, at små irritationer udvikler sig til dyb vrede og intenst had.

Tilgivelsesproces
Denne øvelse hjælper dig med at sætte smerten i dit hjerte fri – målet er ikke at undskylde andres handlinger. Gentag øvelsen indtil du mærker, der sker et skift i dit hjerte, uanset hvor lille det måtte være. Din tilgivelse vil vokse, efterhånden som du mærker mere medfølelse.

1. Sid et sted, hvor du ikke bliver forstyrret.
2. Luk øjnene og tænk på en person du bærer på vrede, had eller forbitrelse imod.
3. Tag et par dybe åndedrag og giv dig selv lov til at mærke dine følelser uden at gøre noget. Bare læg mærke til dem.
4. Forstå nu, at personens krænkende handling ikke kan ændres. Den ligger i fortiden, og der er intet, du kan gøre for at påvirke den nu. Mærk det uigenkaldelige i dette.
5. Forstå også, at personen måske aldrig forandrer sig. Vedkommende er, som han eller hun er. Tag nogle få dybe åndedrag, imens du accepterer dette.
6. Se nu, at personen er, som han eller hun er og handlede, som han eller hun gjorde, fordi vedkommende rummer en smerte, en mangel eller et sår af en art. Mennesker sårer kun andre, fordi de selv er blevet såret. Se dem gennem medfølelsen med deres egen lidelse.
7. Sid stille et par minutter, hvor du bare mærker den udvidelse, som medfølelse skaber i hjerte

Har du brug for hjælp til at slippe bitterheden  og vreden så kontakt mig på www.malenemunksgaard.dk eller send en mail på malenemunksgaard@me.com og få hjælp til, en gang for alle, at blive fri og glad igen.

Coverbillede/header