Sådan konfronterer du den der drikker.

Coverbillede/header

Hvordan du helt konkret får sagt fra

Jeg har de sidste 10 arbejdet med misbrugere og deres pårørende. Det er så tydeligt at begge partere har brug for hjælp til at passe på sig selv og hinanden.

Der går, i gennemsnit, 12 – 14 år før den der drikker, søger hjælp for problematikken. Det er rigtig lang tid og kan kun lade sig gøre fordi den pårørende, uden at ville det, er en medvirkende årsag til at misbruget fortsætter. På min blog i forgårs beskrev jeg hvorfor og hvordan du som pårørende kan hjælpe misbrugeren ved at sige NEJ.

I dag handler det om hvordan du helt konkret får sagt fra – og husk nu hele tiden på, at det er en kærlig gave- ikke en straf!!!!
Det er næsten umuligt for misbrugeren selv at træffe beslutningen om at gå i alkoholbehandling – og det rejser spørgsmålet, hvordan man motiverer en misbrugeren til at søge behandling. I de allerfleste tilfælde er det familie, børn eller arbejdsplads, der motiverer misbrugeren til at søge hjælp til sit alkoholproblem.

Motivation er en afvejning af fordele og ulemper ved et givent valg. Derfor er langt den største enkeltgrund til at misbrugere vælger behandling da også, at partner/ægtefælle stiller alkoholbehandling, som en betingelse for fortsat partnerskab/ægteskab.

Det er konsekvenserne ved at sige nej til behandling – der i sidste ende giver et ja til behandling.

Sådan konfronterer du misbrugeren.
“Til sidst kunne jeg ikke mere, og jeg forlangte at Jens gik i behandling, ellers måtte vi skilles. Det er det noget af det sværeste – men også det bedste jeg nogensinde har gjort. Nu har Jens været ædru i mere end 4 måneder. ” Linda. Gift med en misbruger.

Når misbrugeren bliver konfronteret med sit drikkeri og krav om behandling, vil vedkommende ofte benægte problemets alvor og kæmpe for retten til fortsat at drikke alkohol.

Enten ved at benægte omfanget af sit drikkeri, reagere aggressivt eller slå det hen, som en overdreven reaktion fra de pårørendes side – og der vil sjældent umiddelbart være motivation fra misbrugerens side til at søge hjælp.

Derfor oplever de fleste det meget vanskeligt, hvordan man motiverer misbrugeren.

Nogle råd til hvordan man bedst konfronterer misbrugeren:

1. Konfronter ikke misbrugeren når vedkommende er beruset. Ofte er det hensigtsmæssigt at tage snakken tidligt på dagen.

2. Skriv ned hvad du vil sige, så du er sikker på at du får sagt alt det, du ønsker at sige.

3. Giv konkrete eksempler på hvordan misbrugerens adfærd er uacceptabel. F eks. spirituskørsel, svigtede aftaler, opfylder ikke sine forpligtelser, pinlig opførsel, at vedkommende bruger grimt sprog, urimelig og ubehagelig opførsel, og lignende.

4. Forklar klart og tydeligt hvordan alkoholmisbruget påvirker dig f. eks. at du er utryg, at du bliver pinlig berørt når I er ude, at du bliver frustreret og vred når aftaler ikke overholdes, at du er bange for hvordan børnene berøres af drikkeriet eller andet

5. Fortæl hvad du savner I jeres forhold på grund af drikkeriet, og gør opmærksom på hvad du ser af positive muligheder i fremtiden, såfremt vedkommende går i behandling.

Eksempel: En mand konfronterer sin hustru med krav om alkoholbehandling.
“Det er selvfølgelig aldrig rart at konforntere et familiemedlem med krav om behandling. Men det paradoksale er, at næsten alle ender med at blive taknemmelige over, at familien greb ind.”

6. Diskuter ikke om hvorvidt vedkommende er misbruger eller ej, det fører efter al sandsynlighed blot til en endeløs og ufrugtbar diskussion. Derimod skal du forklare – og stå fast på – at misbrugerens drikkeri er uacceptabelt for dig.

7. Hvis du har besluttet dig for at stille krav om behandling, er det vigtigt at du fremlægger ét og kun ét behandlingstilbud – som ikke er til forhandling. Hvis du begynder at forhandle her, bliver det forhandlet ned.

8. Hvis du har besluttet dig for at stille krav om behandling, skal du have gjort dig klart, hvilke konsekvenser det har, såfremt misbrugeren ikke accepterer behandling. Meget Vigtigt: Du må ikke starte en konfrontation, uden du er 100 % afklaret om dette.

 

Misbrugeren vil (næsten) altid forsøge at undgå behandling

Når misbrugeren bliver konfronteret med sit drikkeri, vil vedkommende ofte søge et kompromis, for at undgå at gå i behandling, f.eks.:

Alkoholbehandling med antabus
Antabus kan være en støtte i alkoholbehandlingen – men kan aldrig stå alene.

• At tage antabus – eventuelt kontrolleret af ægtefælle eller partner
• At love at drikke mindre fra nu af
• At holde en pause i flere uger
• At holde op med at drikke, og love at gå i behandling hvis
han eller hun falder i igen
• At tale med sin læge om det
• Aldrig mere at drikke hård spiritus
• Kun at drikke i weekender
• Ikke at omgås drikkevenner

Sådanne løfter er ikke en egentlig motivation fra misbrugerens side til at gøre noget ved probelemt, og disse løfter holder som regel kun indtil krisen er drevet over, hvorefter drikkeriet igen accelererer.

Smerten er dermed kun blevet forlænget for alle parter. Derfor er det vigtigt ikke at acceptere sådanne ”svage kompromisser”.

Det er fornuftigt stå fast på, at alt andet end et ja (til behandling) opfattes som et nej.

Et alkoholmisbrug er hele familiens problem

Husk at drikkeriet ikke kun er misbrugerens eget problem, men hele familiens problem. Oftest påvirkes de pårørende i endnu højere grad af drikkeriet en misbrugeren selv, og derfor er det også familiens ret at gribe ind og forlange problemet løst.

Puha…. det lyder måske lidt hårdt og brutalt, men tag ikke fejl af den enorme magt alkoholen har over misbrugeren hvorfor det er så sindsygt vigtigt at sige nej, holde fast og på INGEN måde gå på kompromiser.

Har du brug for hjælp til at hjælpe din “misbruger” på rette vej, så kontakt mig på tlf. 20316364. Du kan også gå ind på min hjemmeside og læse meget mere om afhængighed. www.malenemunksgaard.dk. Jeg glæder mig til at høre fra dig og hjælpe dig med at skabe den nødvendige forandring til et bedre, gladere og mere tilfredsstillende liv.

malene-munksgaard

Coverbillede/header